Dataverlies: de bom onder uw onderneming?

29 september 2014

dataverliesDataverlies. Maar liefst 70% van de bedrijven die op een gegeven moment te maken krijgen met het verlies van belangrijke bedrijfsdata, gaat binnen de 3 jaar failliet. Het zijn harde cijfers, die door vrijwel elke IT audit die we uitvoeren gestaafd worden. In deze post bekijken we hoe u dataverlies kan voorkomen en hoe u data kan terughalen indien nodig.

Bedrijfsinformatie is cruciaal voor het succes van ondernemingen en is daarom een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie. Dat geldt voor grote organisaties, maar evengoed voor KMO’s. Helaas merken we bij een IT audit dikwijls dat er weinig of geen maatregelen genomen worden om dataverlies te voorkomen. De 6 voornaamste oorzaken van dataverlies zijn:

1. Foute overtuiging

Heel wat KMO’s zien de gevaren van dataverlies gewoon niet in. “Dat overkomt ons niet”. Toch komt dataverlies frequent voor, door onverwachte gebeurtenissen als een brand of een natuurramp, maar ook door het uitvallen van stroom, computervirussen, diefstal of menselijke fout. Ook BYOD (Bring Your Own Device) brengt nieuwe risico’s met zich mee: bedrijfsdata staat namelijk steeds vaker op de persoonlijke toestellen van medewerkers.

2. Geen back-up strategie

Naar schatting 1 op 3 KMO’s heeft geen back-up strategie. En van de 2 op 3 KMO’s die er wel een hebben, voert een groot gedeelte ze verkeerd uit, bijvoorbeeld door de back-ups niet tijdig te nemen.

3. Back-up op lokale computer

Vaak wordt aangenomen dat medewerkers zelf tijdig een back-up maken van hun data. De ervaring leert echter dat het hen vaak aan kennis of discipline ontbreekt om dat effectief te doen. Er wordt geen automatische back-up ingesteld naar een centrale server maar de bedrijfsdata blijft gewoon op de computer van de medewerker staan.

4. Back-ups worden niet getest

Back-ups moeten enerzijds op regelmatige tijdstippen gebeuren maar moeten ook tijdig getest worden. 77% van de bedrijven die hun back-ups testen merken dat er weleens een backup mislukt waardoor de data onbruikbaar is voor data recovery;

5. Back-ups op dezelfde locatie

Wanneer de back-up zich op dezelfde fysieke locatie bevindt als de originele data, kan er nog heel wat fout gaan. Denk maar aan brand of sabotage, bijvoorbeeld naar aanleiding van een ontslag. Zowel de originele data als de back-up kan dan verloren gaan.

6. Uitstellen van de investering

Investeren in een back-up strategie is vaak niet aantrekkelijk voor organisaties; het levert geen rechtstreekse winst op en het IT budget kan elders veel beter geïnvesteerd worden.

oorzaken dataverlies

Wat te doen na dataverlies?

Data recovery is het recupereren van beschadigde of niet-toegankelijke data. Deze data is vaak nog ergens beschikbaar als een ‘onzichtbare reservekopie’ op de schijf en kan dan met professionele software terug opgehaald worden.

Data recovery is vaak een kostelijke zaak, doordat vakkennis, speciale gereedschappen en vervangende onderdelen nodig zijn om verloren data te recupereren. Daarbovenop zijn medewerkers in tussentijd vaak technisch werkloos en kunnen klanten niet degelijk bediend worden. U heeft er dus alle baat bij om dataverlies te voorkomen.

Dataverlies voorkomen

Plaats uw servers in een beveiligde, brandwerende, gekoelde en stofvrije ruimte, zodat deze optimaal beschermd zijn tegen negatieve invloeden van buintenaf. Zorg dat uw antivirus software altijd up to date is en voorkom dataverlies door regelmatige back-ups in te stellen, die vervolgens op een andere locatie dan uw bedrijfsband opgeslagen worden.

 

Jij hebt doelen, wij hebben de technologie om ze te helpen bereiken.

Wacht je op een goed moment om je vraag te stellen? Nu is het perfecte moment. Neem nu vrijblijvend contact met ons op.