Strengere wetgeving voor Belgische webshops

31 oktober 2017

Begin dit jaar werd de Europese Richtlijn Consumentenrechten omgezet in de Belgische Wet Marktpraktijken. Het is vooral de consument die meer rechten krijgt, verkopers betalen de prijs.

nieuwe regels voor webshopWie van plan is een webshop te starten moet zich op meer zaken focussen dan het inrichten van een gebruiksvriendelijke webshop. Ook op juridisch vlak kan men zich maar beter goed informeren, webshops moeten namelijk voldoen aan heel wat wetten rond verkoop, cookies, privacy en dergelijke. Het belang in Europa ligt meer en meer in bescherming van de consument, verkopers krijgen het moeilijker.

Herroepingsrecht

Wanneer een consument een bestelling heeft geplaatst, heeft hij het recht om zich te bedenken, de aankoop de annuleren en zijn geld terug te krijgen. (Behoudens uitzonderingen voor bepaalde producten en diensten als dagbladen, software met verzegeling, maatwerk, ..)  De wettelijke termijn hiervoor bedraagt 14 kalenderdagen, ingaand vanaf de dag na levering of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Kenmerken van het herroepingsrecht:

 • De consument hoeft geen reden op te geven om er gebruik van te maken
 • Er kan geen boete opgelegd worden aan de consument
 • Enkel de kosten voor het terugsturen van de goederen moeten gedragen worden door de consument, op voorwaarde dat dit duidelijk in de voorwaarden werd aangegeven
 • Terugbetaling van het aankoopbedrag moet binnen 14 dagen na het inroepen van het verzakingsrecht

Inlichten van de consument:

De klant moet op de website geïnformeerd worden over het herroepingsrecht, bijvoorbeeld op een pagina rond klantenservice. Hierin wordt het bestaan van het herroepingsrecht, de voorwaarden en de wijze waarop de klant hierop beroep kan doen, beschreven.
Deze tekst moet steeds in het vet, met een kader errond en een verwijzing naar het correcte wetsartikel.

Ook na de aankoop moet de klant hieraan herinnerd worden, door middel van een e-mail na de verkoop, een folder in het postpakket of door een vermelding op de factuur.


Dit is de vermelding die een verkoper moet gebruiken:
De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

 

Een van de opvallendste wijzigingen in de wetgeving is de sanctie die een verkoper opgelegd wordt wanneer dit herroepinsrecht niet gecommuniceerd werd naar de consument. Tot voor kort werd het herroepingsrecht in zulk geval uitgebreid tot 3 maanden, die termijn werd nu verhoogd tot 12 maanden.

Bestelling met betalingsverplichting

Bij elke bestelling moet voortaan ook de vermelding “bestelling met betalingsverplichting” gemaakt worden, dit wordt dus best gecommuniceerd bij of op de bestelknop. Wat dit zal betekenen voor de conversie van de webshops is nu nog de vraag.

Ook eventuele beperkingen moeten transparant neergezet worden, bijvoorbeeld wanneer een webshop enkel binnen België levert.

Opties en toeslagen

Wanneer een consument een bestelling plaatst, is dat voor de winkelier vaak het ideale moment om te vragen zich in te schrijven voor de nieuwsbrief. Deze optie mag nu echter niet meer standaard aangevinkt staan. Deze regel geldt voor alle opties, dus ook bijvoorbeeld voor het aanbieden van een annulatieverzekering voor een reis.

Toeslagen aanrekenen voor betalingsmiddelen als PayPal of kredietkaart mag voortaan ook niet meer.

Andere regels voor webshopeigenaren

Naast de gewijzigde regelgevingen zijn er uiteraard nog zaken waar webshopeigenaren rekening mee dienen te houden. De voornaamste zijn:

 • Identificatie. Verkopers zijn verplicht zich duidelijk te identificeren. Onder andere het adres, BTW-nummer, telefoonnummer, e-mail adres en maatschappelijke benaming van het bedrijf zijn omvat in de identificatieplicht.
 • Algemene voorwaarden. Voorwaarden zijn niet verplicht, maar als deze er zijn, moeten ze duidelijk gecommuniceerd worden. Interessant om hierin op te nemen is bijvoorbeeld de termijn waarin goederen teruggestuurd moeten worden. Deze termijn is namelijk, in tegenstelling tot het herroepingsrecht, niet wettelijk vastgelegd.
 • Informatieplicht. De reglementering inzake verkoop op afstand schrijft een dubbele informatieplicht voor (vooraf en achteraf). Wanneer dit niet gebeurde, loopt de webshop eigenaar het risico de betaling niet te kunnen eisen.
  Vooraf dient bijvoorbeeld de identiteit van de verkoper, adres, kenmerken van product of dienst, prijs, leveringskosten en betaalmogelijkheden gecommuniceerd te worden. Dit kan in het aanbod zelf, via een hyperlink of in de algemene voorwaarden. Ook moet het duidelijk zijn waar een consument met zijn klachten terecht kan.
 • Klanten moeten toestemming geven voor het versturen van e-mailings, de zogenaamde ‘opt-in’ regel. Hiervoor wordt best een webformulier gebruikt, langswaar (potentiële) klanten zich kunnen inschrijven. Het is wel toegestaan om uw eigen klanten te mailen over gelijkaardige producten of diensten en ook voor generieke e-mail adressen (info@, sales@ en dergelijke) is geen voorafgaande toestemming nodig.
  Mailing lijst leden moeten ten allen tijde de mogelijkheid hebben zich uit te schrijven voor de mailings.  Dit kan bijvoorbeeld aangegeven worden onderin de e-mails.

Gevolgen

Wie vandaag enkele webshops bezoekt zal al snel merken dat heel wat webshops niet voldoen aan de nieuwe wetgeving. Welke gevolgen kan dit dan hebben voor hen?

De FOD Economie controleert elk jaar heel wat webshops. Shopeigenaren die niet voldoen aan de regelgeving krijgen eerst een waarschuwing, pas bij herhaaldelijke inbreuk volgt een sanctie. Toch heeft het negeren van de wettelijke verplichtingen heel wat nadelen; zo kan in sommige gevallen geen overeenkomst tot stand komen, hoeft de consument geen retourkosten te betalen (bij ontbreken van de kostenregel) of krijgt hij aanspraak op een jaar retourrecht (bij ontbreken van een melding over het herroepingsrecht).

De gevolgen zijn dus vrij zwaar voor de webshop eigenaren, reden genoeg om trachten te voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Jij hebt doelen, wij hebben de technologie om ze te helpen bereiken.

Wacht je op een goed moment om je vraag te stellen? Nu is het perfecte moment. Neem nu vrijblijvend contact met ons op.