Neen, dit is momenteel niet mogelijk. Er is hier veel vraag naar maar Microsoft heeft nog niet aangegeven dit binnenkort te implementeren.