Onze klanten

Techne heeft expertise op vlak van IT-oplossingen voor verschillende soorten bedrijven en vzw’s. We werken voor kleine, middelgrote en grote organisaties. En we zijn actief in verschillende specifieke sectoren. Telkens spelen we in op de eigenheid van de organisatie en de sector. Daarom helpen onze IT-oplossingen onze klanten echt vooruit.

Meer dan 100 referenties. Ontdek ze:

 • Per bedrijfsgrootte:
 • Klein
 • Middelgroot
 • Groot
 • Per sector:
 • Bouw
 • Productie
 • Advocatuur
 • Zorg
 • VZW
 • Winkelketens

Onze oplossingen voor kleine organisaties

Wij weten hoe IT kleine organisaties vooruit kan helpen

Kleine kmo’s of vzw’s hebben geen eigen IT-team. En het budget voor IT is ook niet bijzonder groot. Toch moet de IT tegemoet komen aan de noden van de organisatie. Een flexibele en snelle IT-partner met feeling voor de uitdagingen van een kleine organisatie is dus een must.

Techne heeft een ruime ervaring met kleine organisaties:

 • We zijn een totaalpartner waarbij kleine organisaties met al hun IT-vragen terecht kunnen.
 • We hanteren een duidelijke en begrijpbare taal.
 • Onze aanpak is transparant.

Of het nu gaat om de IT-infrastructuur, de digitale communicatie of andere IT-gerelateerde issues: kleine organisaties kunnen ermee terecht bij ons.

Succesverhaal

Advocatenkantoor
“Aangezien we zelf geen informaticamensen in dienst hebben moeten we voor zo een traject kunnen vertrouwen op een partner die ons begeleidt en proactief advies geeft."
gsauto
100m²
archief gedigitaliseerd
“Techne startte met een IT-audit. Die leidde tot een innovatietraject waarbij de technologie op de behoeften van onze organisatie werd afgestemd. Bijzondere aandacht ging naar de firewall en andere beveiligingszaken. Daarnaast werd een enorm archief van wel 100 m² gedigitaliseerd."
B&V invest
"De samenwerking verloopt heel vlot; de mensen bij Techne zijn steeds bereikbaar en maken duidelijke en goede afspraken. Dat is voor ons het belangrijkste."

Onze oplossingen voor middelgrote organisaties

Wij weten welke IT middelgrote organisaties nodig hebben

Middelgrote organisaties hebben soms nood aan tijdelijke expertise om het eigen IT-team te ontlasten en te versterken. Ze verwachten dat de ondersteuning gebeurd volgens heldere procedures.

Techne biedt de juiste service om middelgrote organisaties verder te helpen.

 • We zorgen voor continuïteit in de werking van de IT.
 • We zijn 24/7 beschikbaar om IT-problemen meteen van de baan te helpen.
 • We kunnen indien gewenst de volledige IT-ondersteuning op ons nemen en zelfs de interne permanentie verzorgen.

Techne biedt de combinatie van uitgebreide expertise en het werken volgens duidelijke procedures. Daardoor zijn we de juiste partner voor middelgrote bedrijven of vzw’s die 100% willen vertrouwen op hun IT-partner.

Succesverhaal

huis van het Nederlands
"De bestaande VoIP oplossing van het Huis van het Nederlands was ondermaats. De gesprekskwaliteit liet te wensen over en vaak konden oproepen niet beantwoord worden door de erg beperkte configuratie mogelijkheden. Techne werd gevraagd om de problemen te onderzoeken en een oplossing voor te stellen".
Intersoc
“Het project stelde het team van Techne voor een boeiende uitdaging. De volledige IT van Intersoc was immers verweven met die van de CM. Na een grondige voorbereiding realiseerde Techne de effectieve migratie tijdens één weekend."
Heilig Hart Grimbergen
"De website van HHG is een kenniscentrum voor alle belanghebbenden in en rond het woon-en zorgcentrum. De website wordt actueel gehouden dankzij een gebruiksvriendelijke admin interface waarlangs eenvoudig nieuwsberichten, inhoud, evenementen, vacatures en documenten worden toegevoegd."

Wij weten hoe grote organisaties werken

Grote organisaties willen een IT-partner die zich meteen kan inleven in de specifieke werkwijze van een bedrijf of vzw met omvang. Ze willen een gestructureerde en efficiënte aanpak die resultaat oplevert. Techne kent de complexiteit van een grote organisatie.

Onze gesprekspartner binnen een grote organisatie is meestal de interne IT-verantwoordelijke. Met hem of haar stellen we een dienstenpakket op in functie van de skills van het interne IT-team en de noden van de organisatie.

 • Is het IT-team sterk in eerstelijnssupport, dan zorgen wij voor de tweede- en derdelijnsondersteuning.
 • Scoren de eigen medewerkers goed op vlak van businessprocessen en ontwikkeling, dan focussen wij op de support en de IT-architectuur.

Heeft een grote organisatie tijdelijk nood aan specifieke skills of net aan extra ondersteuning tijdens een drukke periode, wij kunnen er voor zorgen.

Meer dan twintig jaar ervaring binnen grote organisaties zorgt er voor dat we weten waarover we spreken. Bovendien kunnen we de nodige certificaten voorleggen.

Succesverhaal

"We stapten over naar een server in het datacenter van Oostkamp. Voor een organisatie met meerdere vestigingen als CGG Ahasverus is dat een ideale oplossing. Wij denken nu verder na over de digitale transformatie van de organisatie."
Ter-Duinen
De afsplitsing van moederorganisatie CM (Christelijke Mutualiteiten) zorgde ervoor dat de IT-omgeving van Zorgverblijf Ter Duinen volledig afgesplitst moest worden. Er werd een servercluster opgezet en alle data werd overgezet. Op maandagochtend waren meer dan 100 pc’s, laptops en andere apparaten operationeel, net als het wifinetwerk.
Horeca Vlaanderen
De IT-medewerkers van Horeca Vlaanderen waren overbevraagd en verloren te veel tijd aan eerstelijnsondersteuning. Het interne IT-team kwam zo onvoldoende tot ontwikkeling van nieuwe toepassingen binnen de federatie. Door de helpdeskfunctie over te nemen en een ticketing systeem te introduceren wist Techne de interne IT te ontzorgen van deze taak.

Onze oplossingen voor bouw

Met zijn eigen wetmatigheden is de bouw een heel specifieke sector. Techne werkt al jaren voor klanten uit de bouwsector, tot hun grote tevredenheid. Onze oplossingen spelen helemaal in op de mobiliteit van de bouwprofessionals van vandaag.

Specifieke uitdagingen

 • De werf, het kantoor, bij een klant, op de baan: heel wat bouwprofessionals zijn voortdurend in beweging. Toch willen ze overal geconnecteerd zijn. Een degelijke 4G-verbinding en aangepaste hardware is wat Techne hen biedt om mobiel te kunnen werken.
 • Bouwplannen en andere documenten wijzigen vaak. Efficiënt versiebeheer is dan ook cruciaal.
 • Bouwbedrijven weten graag welke kosten ze mogen verwachten. Aanvaardbare budgettering vooraf is dus ook voor de IT gewenst.

Succesverhaal

25%
Tijdswinst
“Techne zorgt er voor dat de medewerkers van Van Overstraeten vlotter kunnen werken. De administratieve processen werden bijvoorbeeld gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Daarnaast ondersteunt Techne ook de werking van de machines die volautomatisch materialen uit de stock halen.”
Bato nv
"Doordat onze medewerkers verschillende manieren gebruikten om mails en bestanden te raadplegen, verdween het overzicht en was het vaak moeilijk om zaken terug te vinden. Nu alle mailaccounts overgezet zijn naar Office 365 is dat verleden tijd."
Jonckheere Spanten
Jonckheere Spanten verzelfstandigde van de grotere groep Jonckheere Wood. Techne realiseerde de afsplitsing van de IT, een complexe opgave waarvan de kosten hoog kunnen oplopen wanneer alles van nul moet worden opgebouwd. Techne en Jonckheere Spanten kozen voor een kostenefficiënte aanpak.

Moet een IT-partner weten hoe een productiebedrijf functioneert om het vooruit te helpen op vlak van IT? Jazeker. Want de productie kent een aantal specifieke uitdagingen. Techne kent die en stelt oplossingen op maat voor.

Specifieke uitdagingen

 • Ook als er iets zou mislopen, moet tijdverlies minimaal zijn. Techne is een IT-partner die 24/7 bereikbaar is om problemen op te lossen.
 • Inzicht in het productieproces kan voorsprong op de concurrentie geven. We zorgen er voor dat bedrijven inzicht verwerven in de interne processen. En dat die informatie begrijpelijk is.
 • Op vlak van productie zelf loopt de IT vaak goed, maar het zijn de ondersteunende processen die vaak achterop blijven. Techne kan die verbeteren, bijvoorbeeld door de automatisering van het facturatieproces.

Succesverhaal

Jonckheere Spanten
Jonckheere Spanten verzelfstandigde van de grotere groep Jonckheere Wood. Techne realiseerde de afsplitsing van de IT, een complexe opgave waarvan de kosten hoog kunnen oplopen wanneer alles van nul moet worden opgebouwd. Techne en Jonckheere Spanten kozen voor een kostenefficiënte aanpak.
25%
Tijdswinst
“Techne zorgt er voor dat de medewerkers van Van Overstraeten vlotter kunnen werken. De administratieve processen werden bijvoorbeeld gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Daarnaast ondersteunt Techne ook de werking van de machines die volautomatisch materialen uit de stock halen.”

Onze oplossingen voor advocatuur

Als een IT-partner een organisatie echt wil vooruit helpen, dan is kennis van de specifieke sector belangrijk. Techne specialiseerde zich in een aantal sectoren, waaronder de advocatuur. Veiligheid en privacy van advocaten en klanten zijn uitermate belangrijk. Maar efficiënt werken is dat evenzeer.

Specifieke uitdagingen

Techne speelt in op de noden en verwachtingen van advocatenkantoren:

 • IT-uitval is dramatisch en moet dus te allen tijde vermeden worden. Continuïteit staat dan ook bovenaan de agenda.
 • Advocaten zijn zelfstandigen. Ze moeten altijd en van overal vlot aan hun data en documenten kunnen. Mobiel werken is dus vanzelfsprekend. Bovendien is transparante tijdsregistratie noodzakelijk.
 • Advocaten werken met gevoelige gegevens. Op vlak van veiligheid en privacy zijn geen compromissen mogelijk.

Succesverhaal

advocatenkantoor
100%
Uptime
"Twee dagen zonder mailverkeer wezen op een onderliggend probleem; een onstabiele IT-omgeving. Techne wist de exacte problemen bloot te leggen door middel van een IT-audit."

Onze oplossingen voor zorg

Een zorginstelling valt nooit stil. Dag en nacht, week en weekend genieten mensen van de beste zorg bij de organisaties waar wij voor werken. Ook de IT moet dus continu beschikbaar zijn. De betrouwbaarheid van de IT moet even groot zijn als die van de zorginstelling zelf.

Specifieke uitdagingen:

 • Zorgorganisaties werken met goed geplande budgetten. Onverwachte IT-kosten zijn dus te vermijden. Daarom werken we voor veel zorgorganisaties aan vooraf bepaalde budgetten, vaak op jaarbasis.
 • De IT moet zo betrouwbaar zijn dat uitval zo goed als uitgesloten is. Als er toch een storing zou optreden, moet die razendsnel opgelost worden.
 • In hedendaagse zorginstellingen moeten alle betrokkenen vlot met elkaar kunnen communiceren. Van de zorgkundige tot de raad van bestuur: transparante communicatie doorheen alle lagen van de organisatie leidt tot een betere dienstverlening en tevreden medewerkers. Wij leveren de IT-oplossingen die dat mogelijk maken.

Succesverhaal

HHG
0,0
Downtime
"Centralisatie zorgt voor efficiëntere samenwerking in woon- en zorgcentrum Heilig Hart te Grimbergen. Dankzij de managed servicesovereenkomst heeft de organisatie vooraf zicht op de IT-uitgaven en ligt de IT-strategie in lijn met de missie, visie en waarden."
De ICT oplossingen bij het Wit-Gele Kruis waren dringend aan vernieuwing toe. Samen met Techne werd onder andere gezorgd dat iedereen perfect vanop locatie kan werken en werd de infrastructuur en dataverkeer extra beveiligd.

Onze oplossingen voor VZW's

Ook voor VZW’s vormt technologie een hefboom om de werking te optimaliseren en de sociale impact te vergroten. Bij Techne zien we het dan ook als een sociaal engagement om non-profitorganisaties hierin te ondersteunen.

 • Je VZW zoekt oplossingen om medewerkers en vrijwilligers beter te laten samenwerken?
 • Je wil met een minimaal budget een maximaal rendement behalen?
 • Je zoekt een adviseur die je begeleidt in het donatieprogramma van grote technologiepartners?

Specifieke uitdagingen

VZW’s hebben specifieke uitdagingen. De IT-budgetten zijn vaak beperkt en medewerkers bevinden zich zowel binnen- als buitenshuis. Wij merken dat VZW’s in de eerste plaats op zoek
zijn naar een adviseur, die hen technologische oplossingen kan bieden om de werking te verbeteren, maar tegelijkertijd kan wijzen op opportuniteiten. Door onze nauwe samenwerking SOCIALwaremet SOCIALware bijvoorbeeld helpen we VZW’s aan professionele softwarepakketten, geheel gratis of aan een fractie van de prijs. Deelnemende partners zijn bijvoorbeeld Adobe, Cisco, Microsoft en Symantec. Daarnaast bieden we via SOCIALcloud ook cloudoplossingen op maat van non-profitbedrijven.

Verder houden we geregeld gratis informatiesessies voor VZW’s. Tijdens deze sessies wijzen we hen bijvoorbeeld op de mogelijkheden van nieuwe technologische ontwikkelingen zoals ‘de cloud’. VZW’s genieten verder van gereduceerde tarieven voor onze IT-diensten.

Succesverhaal

Ter-Duinen
De afsplitsing van moederorganisatie CM (Christelijke Mutualiteiten) zorgde ervoor dat de IT-omgeving van Zorgverblijf Ter Duinen volledig afgesplitst moest worden. Er werd een servercluster opgezet en alle data werd overgezet. Op maandagochtend waren meer dan 100 pc’s, laptops en andere apparaten operationeel, net als het wifinetwerk.
huis van het Nederlands
"De bestaande VoIP oplossing van het Huis van het Nederlands was ondermaats. De gesprekskwaliteit liet te wensen over en vaak konden oproepen niet beantwoord worden door de erg beperkte configuratie mogelijkheden. Techne werd gevraagd om de problemen te onderzoeken en een oplossing voor te stellen".
Heilig Hart Grimbergen
"De website van HHG is een kenniscentrum voor alle belanghebbenden in en rond het woon-en zorgcentrum. De website wordt actueel gehouden dankzij een gebruiksvriendelijke admin interface waarlangs eenvoudig nieuwsberichten, inhoud, evenementen, vacatures en documenten worden toegevoegd."

Onze oplossingen voor winkelketens

Een vlotte en snelle communicatie tussen verschillende vestigingen is cruciaal voor winkelketens. Flexibel en efficiënt werken is dat ook. De juiste IT-oplossingen moeten daartoe bijdragen. Wij zorgen er voor.

Specifieke uitdagingen:

 • Winkelketens werken volgens specifieke bedrijfsprocessen. Techne heeft daar ervaring mee en weet welke IT-oplossingen die processen nog vlotter doen lopen.
 • In de drukke soldenperiodes draaien winkelketens op volle toeren. Hun IT-partner moet 24/7 paraat staan.
 • Winkelketens hebben vaak vestigingen over het hele land. IT-interventies beperken zich dus niet tot de hoofdvestiging.

Succesverhaal

gsauto
100m²
archief gedigitaliseerd
“Techne startte met een IT-audit. Die leidde tot een innovatietraject waarbij de technologie op de behoeften van onze organisatie werd afgestemd. Bijzondere aandacht ging naar de firewall en andere beveiligingszaken. Daarnaast werd een enorm archief van wel 100 m² gedigitaliseerd."
De-Kringwinkel-Zuiderkempen
"Techne adviseerde voor een IT-infrastructuur die gedurende verschillende jaren zorgt voor stabiliteit en continuïteit aan lage kosten. Daarnaast werden ook de overige vaste IT-uitgaven onder de loep genomen."
"Onze externe IT-ondersteuner levert goede diensten, maar we wilden de continuïteit verbeteren, bijvoorbeeld wanneer de betrokken partner afwezig is. Techne staat nu in voor tweede- en derdelijnsondersteuning. Daarnaast deden zij een uitgebreide IT-audit, vooral om de beveiliging te controleren.”