Skip to content

Minor-Ndako

Minor-Ndako

Minor Ndako

Kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie kunnen rekenen op Minor-Ndako. De organisatie zorgt voor opvang en begeleiding van de kinderen en jongeren, maar heeft ook oog voor hun omgeving. Minor-Ndako streeft voor elk kind en elke jongere naar een duurzame oplossing. Aanleiding voor het eerste contact met Techne was de noodzaak aan een meer stabiele IT-infrastructuur.

Situatie vooraf

De IT-infrastructuur bij Minor-Ndako was niet stabiel. Op een bepaald ogenblik was er zelfs een uitval van het systeem. Het veiligheidsrisico was groot. Een dringende interventie was dus noodzakelijk.

Oplossing

Semma Groenendijk licht toe; “Om zicht te krijgen op de situatie voerde Techne een IT-audit uit. Die bracht heel wat problemen aan het licht op vlak van continuïteit, veiligheid en stabiliteit. Op basis van deze analyse en een goed gesprek over de doelstellingen van de organisatie, werkte Techne verschillende scenario’s uit voor Minor-Ndako. In eerste instantie kozen we ervoor de organisatie naar een Windows-server te verhuizen en werden alle profielen geüpdatet.”

“De toename van het aantal medewerkers en de werking met verschillende vestigingen vroegen echter om een volgende stap. Daarom werden servers geplaatst in het datacenter in Oostkamp (Brugge). Op die plek draaien servers in de beste omstandigheden. Voor een organisatie met meerdere vestigingen zoals Minor-Ndako is dat een ideale oplossing. Staat de server in één van de vestigingen, dan zou een internetstoring immers ook de andere locaties platleggen.
Een ander gevolg van die grote groei was de nood aan een uniformisering en stabilisering van het mailverkeer. De mailaccounts warden daarom overgezet naar Office 365.”

Minor-Ndako kon beroep doen op ondersteuning van SOCIALware. Die organisatie helpt non-profitorganisaties door hen gratis of aan een zeer laag tarief uit te rusten met IT-producten en -diensten. Zo kunnen ze meer middelen besteden aan hun maatschappelijk doel.

Resultaat

Door gebruik te maken van het Datacenter is de stabiliteit van de IT-infrastructuur sterk verhoogd. IT-problemen zijn nu eerder de uitzondering dan de regel. Ook het mailverkeer is veel stabieler en er is veel minder spam.

Door beroep te doen op SOCIALware en gebruik te maken de donatie van Office 365 werd de kostprijs gedrukt.

  • Associated ServicesBeveiliging, Datacenter, Hardware en Software, Innovatietrajecten, IT-audit, Managed services, Microsoft 365, Monitoring, SOCIALcloud en SOCIALware,
  • Associated TargetsContinuïteit, Kostenbesparing, Stabiliteit,
  • Websitewww.minor-ndako.be