Skip to content

De Kringwinkel Zuiderkempen

De Kringwinkel Zuiderkempen

KW Zuiderkempen

Meubels, kleding en andere voorwerpen krijgen een tweede leven in De Kringwinkel. Voor een lage prijs vind je er mooie en leuke dingen. Bovendien geeft De Kringwinkel werk aan mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. De Kringwinkel Zuiderkempen heeft 7 winkels. Techne kwam in beeld toen de organisatie de verouderde IT-infrastructuur wilde vernieuwen. Techne deed een voorstel dat rekening hield met het budget waarover een vzw doorgaans beschikt.

Situatie vooraf

De voorstellen voor een nieuwe IT-infrastructuur die De Kringwinkel Zuiderkempen initieel ontving, hielden te weinig rekening met het beperktere IT-budget. Daarom nam men contact op met Techne. Tegelijk werd gevraagd om alle vaste IT-uitgaven onder de loep te nemen.

Oplossing

Techne stelde na een IT-audit verschillende mogelijke oplossingen voor. Uiteindelijk koos De Kringwinkel Zuiderkempen voor de installatie van een nieuwe server. De meerwaarde van de cloud kon immers niet opwegen tegen de kostprijs ervan. Toch kon Techne een performante IT-infrastructuur neerzetten die gedurende verschillende jaren zorgt voor stabiliteit en continuïteit aan lage kosten.

Na de migratie analyseerde Techne de vaste IT-uitgaven van De Kringwinkel Zuiderkempen. Uit die analyse volgde een gericht advies om kosten te besparen.

Resultaat

De Kringwinkel Zuiderkempen werkt op de 7 vestigingen binnen een performante en stabiele IT-infrastructuur. De IT-kosten daalden door slimme keuzes.

  • Associated ServicesIT-audit, SOCIALcloud en SOCIALware,
  • Websitewww.dekringwinkelzuiderkempen.be