Ja, indien ze lid zijn de groep waaraan de Planner is verbonden.