Vier is het maximum, maar de persoon die aan het woord is wordt altijd op het scherm getoond. Het beeld verandert dus naargelang wie aan het woord is.