Skip to content

KMO portefeuille procedure

De opleidingen en adviestrajecten van Techne komen in aanmerking voor steun via de KMO-portefeuille.
Hieronder vind je de procedure waarmee je kan inschrijven en hoe je kan betalen met de kmo-portefeuille.

WAT IS DE KMO-PORTEFEUILLE?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid die Vlaamse kmo’s moet ondersteunen. Via de kmo-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen en technologieverkenning die worden ingekocht bij erkende dienstverleners. Zie http://www.vlaio.be/artikel/wat-de-kmo-portefeuille.

Voor wie is de KMO-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s en vrije beroepen die voldoen aan de voorwaarden van de KMO-porteufeuille. Je vindt deze voorwaarden op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/voorwaarden-voor-subsidie-de-kmo-portefeuille.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 30 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. Je ontvangt maximaal € 7500 steun per jaar.

Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 20 procent steun genieten via de kmo-portefeuille. Je krijgt maximaal € 7500 per jaar.

Hoe ga ik te werk?

Maak je voor het eerst gebruik van de kmo-portefeuille? Dan moet je eerst registeren. Meer uitleg hierover vind je op de website van de KMO-portefeuille: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille. Of download de handleiding voor het aanvragen van een steunaanvraag.

Ben je reeds geregistreerd op de website van de kmo-portefeuille? En wens je de KMO-portefeuille aan te wenden voor een opleiding die door Techne wordt georganiseerd? Dan kan je een subsidieaanvraag indienen, waarbij je volgende stappen doorloopt:

  1. Je registreert (elektronisch) voor een opleiding van Techne en duidt op de inschrijving aan dat je van de KMO-portefeuille wenst gebruik te maken
  2. Techne verstuurt een factuur ter bevestiging met de nodige gegevens voor uw online aanvraag via de KMO-portefeuille.be: Factuurnummer, Titel van de opleiding, naam van de cursist, aantal effectieve uren van de opleiding, deelnameprijs voor de opleiding
  3. Je doet de subsidieaanvraag via de website www.kmo-portefeuille.be en gebruikt daarbij ons erkenningsnummer DV. A234256
    Om aanvaard te worden doe je dit ten laatste 30 kalenderdagen na ontvangst van de factuur. Aangezien de aanvraag binnen de 14 kalenderdagen na de opleiding afgerond moet zijn, stuurt Techne je de factuur ten laatste 14 kalenderdagen voor de opleiding zodat je alle gegevens correct kunt indienen.

Bij de aanvraag moet je de volgende gegevens ingeven: Naam van de cursist, Bedrag van de opleiding(deelname excl. BTW), Titel van de opleiding.

Techne bevestigt de aanvraag die je via de website  www.kmo-portefeuille.be hebt ingediend binnen de 5 werkdagen.
Je wordt via e-mail verzocht om 60% van de deelnameprijs (excl. btw) in de kmo-portefeuille te storten. Je doet dit via een storing op de rekening van Sodexo, die op haar beurt jouw bijdrage direct in je elektronische portefeuille stort. Je krijgt hiervan een bevestigingsmail.

Opgelet: Maak deze betaling over binnen 30 kalenderdagen. Zoniet kom je niet langer in aanmerking voor steun van de KMO-portefeuille voor deze opleiding. Het systeem sluit dan de aanvraag automatisch af. Je moet dan het volledige bedrag rechtstreeks aan Techne betalen.
De Vlaamse overheid stort 40% van de deelnameprijs (excl. btw) in je elektronische portefeuille (dit gebeurt onmiddellijk en automatisch, deze stap neemt geen tijd in beslag). Je ziet dit in uw KMO-portefeuille.

Je elektronische portefeuille bevat nu 100% van de deelnameprijs(excl. btw). Via de betaalknop van de KMO-portefeuille-portefeuille betaal je hiermee het verschuldigde bedrag aan Techne.

Vermeld op het betaalscherm zeker de volgende gegevens:
Bij de vraag “welke referentie heeft uw factuur?” : het factuurnummer van de factuur die je van ons gekregen hebt.

Bij “Vrije mededeling”: Naam cursist + titel van de opleiding zoals vermeld op de factuur.

BTW-bedrag + andere niet subsidiabele kosten (zoals bv catering) stort je rechtstreeks op het rekeningnummer van Techne. Je doet dit ten laatste 30 kalenderdagen na de bevestiging van de aanvraag, die je vanuit www.kmo-portefeuille.be ontvangt.

Annulatie

Enkel de opleidingen die geannuleerd worden door Techne komen in aanmerking voor een terugbetaling via de KMO-portefeuille. Techne levert het annuleringsbewijs dat volgende gegevens bevat: – reden annulatie – projectnummer waaronder het geannuleerde project werd ingediend – de naam van de klant. In dat geval zal je je eigen aandeel teruggestort krijgen op je kmo-portefeuille.

Meer info over de KMO portefeuille?