Dit kan op veel niveaus, maar de belangrijkste zijn site-, documentenbibliotheek, map- en documentniveau.