Afhankelijk van de rechten die jou toegekend zijn, kan je dat via de SharePoint-app. 
Eens aangemeld in Office, klik je links boven op de ‘wafel’ en kies je voor SharePoint.¬†
Links zou je een optie moeten zien om een site te maken (indien de rechten dat toelaten). 
Weet ook dat telkens je een team maakt in Teams, je ook een site maakt op de achtergrond.