Wanneer je een team verwijdert, dan verwijder je ook alle documenten in dat team. 
Indien je dit wil ongedaan maken, heeft jouw administrator 90 dagen om het team te herstellen. 
Een ander manier van werken is het archiveren van een Team. Zie rubriek ‘Teams’.¬†