Hier is de Wiki een integratie van OneNote dat jou in staat stelt notities te nemen tijdens een vergadering.