Neen, je kan enkel de inhoud zien van het team waarvan je lid bent.