Managed services

Bij managed services draagt de klant enkele bedrijfsprocessen over aan een externe dienstverlening. Doorgaans doet hij dit om een hogere efficiëntie te bekomen of kosten te verlagen. De verantwoordelijkheden van de dienstverlening worden vastgelegd in een service level agreement.

« Back to Glossary Index